"יִהְיוּ לְרָצון אִמְרֵי פִי וְהֶגְיון לִבִּי לְפָנֶיךָ. ה' צוּרִי וְגואֲלִי" – "הָשִׁיבָה לִּי שְׂשׂוֹן יִשְׁעֶךָ וְרוּחַ נְדִיבָה תִסְמְכֵנִי"

חג סוכות שמח

"כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות" 

"הטו אזנכם ולכו אלי, שמעו ותחי נפשכם".

שלום חברים לכבוד חג הסכות לקטתי בעבורכם מעט מידע על רוח החג ועל משמעותם של הסמלים שמלווים אותו. המידע נאסף מספרים, מהמרשתת, מאגדות ומשלים.

4 המטות

בסוכה תשבו שבעת ימים…

חג הסוכות הינו אחד משלושת הרגלים המוזכרים במקרא. שמו הנרדף- "חג האסיף" -"באספכם את קציר אדמתכם". המילה “אסיף" בגימטרייה 7, החג נמשך 7 ימים, בו אנו מצווים לקיים 7 מצוות. לולב =68 , הדס= 69 , ערבה= 277 , אתרוג= 610 , סה"כ = 1024 . סכום זה נותן בצמצום את המספר – 7 – בסוכות תשבו שבעת ימים. אורך הסוכה 7 טפחים וכן רוחבה 7 טפחים . מנהג האושפיזין ( בארמית – אורחים) שמקורו בקבלה מייצג את 7 האורחים הרוחניים , אבות האומה: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד ( שבעת הרועים) הבאים לבקר בסוכה בימי החג . על פי הקבלה הסוכה המסמלת את הצורה המתוקנת, השלמה, שאליה עתיד כל אדם להגיע. חוקי בנייתה מבטאים באופן סימבולי את האופן שבו האדם מתעלה מעל לאגו שלו ורוכש את היכולת לאהוב ולתת.

סוכות – הכרת ממד הארעיות בחיינו: חכמת הקבלה מלמדת כי חג הסוכות, מלבד היותו חג של אסיף ושמחה הוא בא ללמדנו על ממד הארעיות ע"י הכרת הנצחי והחולף . קרי, מעצם היציאה מהבית המרווח, היציב, המוגן, החם והמפנק אל הסוכה אנו אמורים ללמוד ולדעת, כי הכול ארעי וחולף בדיוק כמו החיים עצמם, חולפים ואינם עוד מכאן שעל האדם לתת דעתו על עצם היותו עובר אורח בעולם הזה ועליו להקפיד לא להתקבע ולבזבז את הזמן על דברים בטלים. בתהילים ק"ג כתוב: " אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ כי רוח עברה בו ואיננו " ההבנה שאנו בני האדם יצורים ארעיים אמורה להשריש בנו את הידיעה שהמחר אינו מובטח ועלינו לנצל ולהודות על כל יום נוסף מתחת לשמים זרועי הכוכבים שניבטים אלינו מבעד לסכך. חכמת הקבלה מלמדת כי אין לראות במעבר מהבית המגונן אל הסוכה הרעועה משום פחיתות ונחיתות אלא אדרבא, טיפסנו למעלה רוחנית גבוהה פי כמה. על אף הביטחון המנחם שהבית מסוגל להעניק לאדם עדיין מדובר על בטחון חומרי מוגבל שאינו מתקרב ולו במעט לתחושת הביטחון החודרת עמוק לתוך הלב. מכאן שהסוד האמיתי מצוי בכוח ההתרוממות מעל ומעבר לרובד הגשמי על שלל תענוגותיו החומריים וכפועל יוצא מאפשר לנשמה ליהנות מהמזון הרוחני אשר לו היא זקוקה.

 

סוכות והכנסת אורחים – אושפיזין: בספר הזוהר מוזכרת המילה "אושפיזין" 31 פעמים. 7 האורחים הרוחניים , אבות האומה: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד ( שבעת הרועים) הבאים לבקר בסוכה בימי החג . כאשר כל אחד מהם מייצג מידה רוחנית של השפעה. כל שבעת הרועים הם כנגד שבע הספירות התחתונות וכל אחד מימי החג מושפע מספירה אחרת , אברהם-חסד, יצחק-גבורה וכך הלאה. אושפיזין מביאים עימם לסוכה מצד אחד את רוח השכינה ומאידך מסמלים את כיבוש האגואיזם ורכישת אלטרואיזם. שהרי הכנסת האורחים בשר ודם ובפרט עניי העיר, הגר ,היתום והאלמנה מייצגים את היציאה מתוך ה"אני" הפרטי ביד מושטת לעבר השכבות החלשות בחברה. כל זאת מתוך מקום נקי השולל שיקולי " עלות –תועלת". לזימון האושפיזין הוענקו פרשנויות והסברים שונים, אך יחד עם זאת כולם מתייחסים למשמעות מעשה האירוח. פרשנות רווחת רואה במצוות אירוח האושפיזין סימבול הבא לבטא את היהודי הנודד בגלות וככזה אורח בעולמו של בורא עולם.

ארבעת המינים – סימבולים ופרשנויות שונות: סביב ארבעת המינים נקשרו סיפורים רבים הבאים לשקף את משמעותם גם ברבדים אחרים ורוחניים יותר. להלן מספר דוגמאות. אתרוג -בעל טעם וריח, מסמל אדם היודע תורה ומקפיד במעשים טובים. לולב – נותן פירות טעימים אך הוא חסר ריח, מסמל אדם היודע תורה אך אינו מקפיד במעשים טובים. הדס- ריחני אך נטול טעם, מסמל אדם שאינו יודע תורה מהי אך מקפיד במעשים טובים .ערבה – חסרת טעם וריח , מסמלת אדם ללא תורה וללא מעשים טובים. למעשה, 4 המינים הם סימבולים לכול סוגיי האנשים המרכבים את עם ישראל על כול חלקיו והחיבור של כול המרכבים הללו לאגודה אחת מלמדת שכול ישראל קשורים זה בזה וערבים זה לזה. חג הסכות מלמד אותנו באמצעות 4 המינים שאגודים יחדו ליחידה אחת, כך אנו צרכים להתלכד ולהיות לאחד גדול שמורכב מפרטים/ממינים שונים שביחד מתלכדים ויוצרים את העם שלנו עם ישראל…

ארבעת המינים – פירוש קבלי:

תכליתם של ארבעת המינים – לולב, אתרוג, הדס וערבה – היא משיכה של אורות מן העולמות העליונים. האר"י מסביר כי כל אחד מהם מייצג אחד מארבעת הערוצים שבשם המפורש – יהו"ה, שכאמור לעיל הוא החיבור לספירת זעיר אנפין (הצינור והמסנן דרכו מגיע אלינו השפע מהעולמות העליונים).

הדס – מקושר לאות הראשונה (י'). הדס כשר הוא כזה אשר מכל מפרק בענף שלו יוצאים שלושה עלים, ללמדנו על כוח האיזון שבו – לקבל (שמאל), לתת (ימין) ולאזן בין השניים (מרכז). יש לקחת שלושה ענפי הדסים כנגד ספירות חסד גבורה ותפארת הנמצאות בזעיר אנפין המשולש העליון.

ערבה – מקושרת לאות השניה (ה'). יש לקחת שני ענפי ערבה כנגד ספירות נצח והוד, הקשורות לעולם של מטה, לעולם שלנו.

לולב – מקושר לאות השלישית (ו'). והוא מייצג את ספירת "יסוד".

אתרוג – מקושר לאות האחרונה (ה') אשר מושכת אלינו את החסד של מלכות.

כאשר מחזיקים בארבעת המינים אנחנו מפעילים את כל מערכת הספירות התחתונות המיוצגות ע"י צורת המגן דוד:

חסד, גבורה, תפארת (הדסים) – משולש עליון

נצח, הוד (ערבות), יסוד (לולב) – משולש תחתון

מלכות (אתרוג) – מרכז המגן דוד.

ספר התודעה מקנה פרשנות נוספת ויפה, המזהה את ארבעת המינים עם איברי הגוף : אתרוג – דומה ללב, שהוא משכן השכל. לולב- דומה לעמוד השדרה, ומבטא את זקיפות הקומה. הדס- דומה לעיניים, שעל האדם לשמור על קדושת העיניים ולא לתת עין רעה בחברו . ערבה – דומה לשפתיים, ובדומה להדס יש להישמר בדיבור ולהתרחק מלשון הרע.

חג אסיף שמח…

 

סוכה של שלום, הגשמה וגשמים: הקבלה מלמדת אותנו כיצד להקים סוכה פנימית בלבנו. זוהי סוכה של שלום, סוכה של אהבת אחים ואחדות בין כל חלקי העם. תקופת החגים, היא הזדמנות נפלאה עבורנו להתעלות מעל למחלוקות, לפירוד ולשנאת החינם. כשנתאחד בינינו באהבת הזולת, הערך שעל בסיסו נוסד עם ישראל, אז תתגלה בקשרים בינינו האהבה, שתמלא את ליבנו בשמחה ובשלום. אהבה זו היא המפתח להגשמה עצמית וגם לגשמי ברכה לכן בחג הסוכות אנו נידונים על המים. בסוף חג סוכות, ביום שמיני עצרת, אומרים תפילה מיוחדת הנקראת "תפילת הגשם" אחרי האסיף מתחיל מחזור חדש של עבודת אדמה וזריעה, ולקראת העיבוד והזריעה המחודשים מתעוררת דאגתו של האיכר, שאינו יודע אם השנה החדשה תהיה שנה גשומה או חלילה שנה שחונה, שנת בצורת; אם יהיו הגשמים גשמי ברכה – או חלילה גשמי זעף הרסניים. על-פי המסורת, בחג הסוכות נקבע גורל השנה מבחינת הגשמים: "ובחג [הסוכות] נידונים על המים (=הגשמים)" . חג שמיני עצרת – שמחת תורה – מציין את ראשית עונת החורף, ובו נוהגים לומר בבית הכנסת תפילה מיוחדת על הגשם..

חג אסיף שמח ובעזרת השם, השנה כולנו נהיה לאתרוגים .

ברוך אתה ה'… אשר קידשנו בקדושתו של אהרן, וציונו לברך את עמו ישראל באהבה".

יְבָרֶכְם ה' וְיִשְׁמֶרְכם.

יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיכםָ וִיחֻנֵּכםָּ.

יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיכםָ וְיַשֵּׂם לְכם שָׁלוֹם.

וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם.

שאו ברכה ואלוהים אתכם!!

בענווה, בשלווה וברוח טובה

עוזי הכוהן

                                                                                

תרולוגיה – ללמוד איך הופכים כול חושך לאור וכול רע לרע. תחזית תרולוגית לשנת תש"פ ולעשור ה-פ' (תש"פ – תשפ"ט) מבית מדרשו של עוזי הכוהן רטרוטארוטתרפיה לדעת מאיפה באת ולאן אתה הולך